Ναυτικη Ασφαλεια και Προστασια Περιβαλλοντος

Η κύρωση από την Ινδία, τη μεγαλύτερη χώρα ανακύκλωσης πλοίων, εντός του 2019, της Διεθνούς Σύμβασης του Hong Kong για την Ασφαλή και Φιλική προς το Περιβάλλον Ανακύκλωση Πλοίων (UN IMO Hong Kong Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships - HKC, 2009), έφερε την εν λόγω ΔΣ εγγύτερα προς την ημερομηνία θέσης της σε ισχύ διεθνώς και αποτέλεσε ένα νέο ορόσημο προς την επίτευξη ασφαλούς και περιβαλλοντικά φιλικής ανακύκλωσης πλοίων παγκοσμίως.

Αν και δεν έχει τεθεί ακόμα σε ισχύ, η HKC έχει οδηγήσει ήδη σε ουσιαστικές αλλαγές στην ανακύκλωση πλοίων. Πάνω από 65% των εγκαταστάσεων διάλυσης πλοίων στην περιοχή Alang της Ινδίας έχουν ζητήσει εθελοντικά και έχουν λάβει βεβαιώσεις συμμόρφωσης με την HKC από τρίτα μέρη, αποδεικνύοντας τη δέσμευση των εγκαταστάσεων ανακύκλωσης στη Ν.Α. Ασία να αυξήσουν τις προδιαγραφές και να σημειώσουν πρόοδο στις πρακτικές ανακύκλωσης πλοίων.

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Ανακύκλωσης Πλοίων (EU Ship Recycling Regulation) είναι ένα ανεπαρκές μέσο με αντικρουόμενα πρότυπα, καθώς δεν περιλαμβάνει εγκαταστάσεις με επαρκή δυναμικότητα ικανές να ανταποκριθούν στις ανάγκες της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει κριτήρια επιλογής πιο αυστηρά για μη ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις ανακύκλωσης απ’ ό,τι για τις ευρωπαϊκές. Αντί να δημιουργεί ένα περιφερειακό σύστημα βασισμένο σε αντικρουόμενα κριτήρια, η ΕΕ θα έπρεπε να ενθαρρύνει τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο, ως τον αποτελεσματικότερο τρόπο διασφάλισης χρήσης προτύπων, ασφαλούς και περιβαλλοντικά φιλικής ανακύκλωσης πλοίων, παγκοσμίως.

H πρόσφατη κύρωση από την Ινδία και ο αυξανόμενος αριθμός των εγκαταστάσεων ανακύκλωσης πλοίων, που συμμορφώνονται με την HKC, έδωσε νέα ώθηση στη θέση σε ισχύ της εν λόγω Σύμβασης.