Ναυτιλιακη Πολιτικη

• Απαιτείται μια πιο συντονισμένη προσέγγιση σε διεθνές επίπεδο για την αποτελεσματική καταπολέμηση της πειρατείας, ιδίως στον Κόλπο της Γουινέας. Μια συνδυασμένη αντίδραση από τα παράκτια κράτη του Κόλπου της Γουινέας και τη διεθνή κοινότητα είναι απαραίτητη για την καταστολή της πειρατείας.

• Η ανάληψη ενεργειών στο πλαίσιο της “Maritime Situational Awareness” στην εν λόγω περιοχή θα περιορίσει τη δυνατότητα των πειρατών να δρουν ελεύθερα, επιτρέποντας αποτελεσματικότερη ανάπτυξη και επιχείρηση ναυτικών δυνάμεων. Εγχειρήματα, όπως το “EU Maritime Presence”, θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω με την εφαρμογή ρεαλιστικών και αποτελεσματικών δράσεων κατά της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας.

Τα περιστατικά πειρατείας και ένοπλης ληστείας σε όλο τον κόσμο και ειδικά στον Κόλπο της Γουινέας, συνεχίζουν να αποτελούν απειλή για τη διεθνή ναυτιλία και παράγοντα αποσταθεροποίησης για τα κράτη της περιοχής.