Ανθρώπινος Παράγοντας: Bασική Παράμετρος του Θαλάσσιου Εμπορίου

Η πανδημία COVID-19 ανέδειξε τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στη ναυτιλία. Κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου, οι ναυτικοί συνέβαλαν τα μέγιστα στην απρόσκοπτη διενέργεια του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου, χωρίς ωστόσο να τύχουν της δέουσας αναγνώρισης από τη διεθνή κοινότητα. Ο ρόλος των ναυτικών ως βασικών εργαζόμενων και αφανών ηρώων, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια εξαιρετικά αντίξοων συνθηκών διεξαγωγής εμπορίου παγκοσμίως, πρέπει να αναγνωριστεί έμπρακτα.

Οι νέες τεχνολογίες που θα εισαχθούν στο πλαίσιο της απανθρακοποίησης και η ψηφιοποίηση της ναυτιλίας προϋποθέτουν κατάλληλη εκπαίδευση για τους ναυτικούς και τους εργαζόμενους του κλάδου στην ξηρά.

Ο ρόλος τους πρέπει επίσης να αναδειχθεί στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών αναγκών που δημιουργούνται από τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και καινοτομίες που αναπτύσσονται για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Η ψηφιοποίηση των συστημάτων πλοίων, η αυτοματοποίηση και το σύνθετο διεθνές νομικό πλαίσιο, που αναπτύσσεται για την προσαρμογή της ναυτιλίας στους περιβαλλοντικούς στόχους, προϋποθέτουν καταρτισμένους επαγγελματίες. Στον ΙΜΟ βρίσκεται σε εξέλιξη η συνολική επανεξέταση της Διεθνούς Σύμβασης (ΔΣ) STCW, προκειμένου να εξακολουθήσει η Σύμβαση να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες και μελλοντικές ανάγκες των πλοίων και των ναυτικών.