οι επιτροπες της ΕΕΕ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

προεδροσ

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΛΥΡΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ. ΒΕΝΙΑΜΗΣΥποεπιτροπή ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

προεδροσ

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΞΥΛΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΕΛΙΝΑ Ν. ΤΡΑΥΛΟΥ

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

προεδροσ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ε. ΒΕΝΙΑΜΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Β. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΟΜΙΚΗ

προεδροσ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Π. ΤΣΙΡΙΔΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΘΩΜΑΣ Ν. ΛΑΙΜΟΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

προεδροσ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΦΑΦΑΛΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΛΥΡΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

προεδροσ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ε. ΒΕΝΙΑΜΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΠΛΑΤΣΙΔΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

προεδροσ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ε. ΒΕΝΙΑΜΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΜΕΛΙΝΑ Ν. ΤΡΑΥΛΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΧΑΝΔΡΗΣ