οι επιτροπες της ΕΕΕ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

προεδροσ

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΛΥΡΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ. ΒΕΝΙΑΜΗΣΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

προεδροσ

ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΞΥΛΑΣ

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

προεδροσ

ΜΕΛΙΝΑ Ν. ΤΡΑΥΛΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΞΥΛΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

προεδροσ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΦΑΦΑΛΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΟΥΣΤΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

προεδροσ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Θ. Ν. ΛΑΙΜΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΠΛΑΤΣΙΔΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α. ΠΕΠΠΑ