το προφιλ της Ενωσεως Ελληνων Εφοπλιστων

Aπό το 1916, η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) εκπροσωπεί τα ελληνόκτητα εμπορικά πλοία άνω των 3.000 gt υπό ελληνική και άλλες σημαίες. Τα μέλη της αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους κυρίως στον τομέα μεταφορών bulk / tramp (δηλαδή, πλοία φορτηγά, δεξαμενόπλοια, πλοία LNG / LPG) και με αυξανόμενη παρουσία στον τομέα τακτικών γραμμών με πλοία εμπορευματοκιβωτίων που ναυλώνονται κυρίως από τις μεγάλες εταιρείες τακτικών γραμμών. Η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνόκτητων πλοίων απασχολείται σε μεταφορές φορτίων μεταξύ τρίτων χωρών (cross trading).

Ως διεθνής εκπρόσωπος της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας, η ΕΕΕ επιδιώκει την προώθηση ισορροπημένων και ρεαλιστικών θέσεων στους διεθνείς οργανισμούς με στόχο την εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, ένα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον και το ελεύθερο παγκόσμιο εμπόριο, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα όρους ασφάλειας ναυσιπλοΐας και ναυτικής ασφάλειας στη θάλασσα.

Με έδρα τον Πειραιά και μόνιμους εκπροσώπους στις Βρυξέλλες και την Ουάσινγκτον, η ΕΕΕ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO), στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), στο Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC) και άλλους παγκόσμιους οργανισμούς. Η ΕΕΕ είναι μέλος του Διεθνούς Ναυτικού Επιμελητηρίου (ICS) και της Ενώσεως Ευρωπαϊκών Εφοπλιστικών Ενώσεων (ECSA) και συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) και στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (ΟΚΕ). Διατηρεί επίσης μια στενή σχέση συνεργασίας με την INTERTANKO, INTERCARGO και με τη BIMCO. Τέλος, η ΕΕΕ διατηρεί μακροχρόνιες στενές σχέσεις με το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος, την Ελληνική Επιτροπή Ναυτιλιακής Συνεργασίας (GSCC) με έδρα το Λονδίνο, καθώς και την Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (HELMEPA) με στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση σχετικά με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η ΕΕΕ είναι πολύ δραστήρια στις σχέσεις της με άλλους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς προς όφελος της διεθνούς ναυτιλίας, συνεχίζοντας, για παράδειγμα, έναν εποικοδομητικό διάλογο με τη Διεθνή Ένωση Νηογνωμόνων (IACS) και μεμονωμένους νηογνώμονες [Lloyd’s Register, American Bureau of Shipping, Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd, Nippon Kaiji Kyokai (ClassNK), China Classification Society]. Η ΕΕΕ επίσης διατηρεί διμερείς σχέσεις με άλλες εφοπλιστικές ενώσεις. Το 2017 πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με ενώσεις εφοπλιστών από την Κύπρο, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Μάλτα και τη Νορβηγία. Η ΕΕΕ επισκέπτεται τακτικά τις ΗΠΑ και συναντά τη διοίκηση και το Κογκρέσο με σκοπό την προώθηση κοινών στρατηγικών συμφερόντων και την καλύτερη κατανόηση των θαλάσσιων ζητημάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Αντιπροσωπεία της ΕΕΕ υπό τον πρόεδρό της πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία επίσημη επίσκεψη στην Ουάσινγκτον τον Απρίλιο 2018.

Σε εθνικό επίπεδο, η ΕΕΕ συνεργάζεται με τις ελληνικές αρχές, ειδικά με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και με ναυτεργατικές οργανώσεις σχετικά με την ανταγωνιστικότητα του εθνικού νηολογίου, την προσέλκυση στο ναυτικό επάγγελμα και τη ναυτική εκπαίδευση.

Τα «Ποσειδώνια» είναι μια διεθνής ναυτιλιακή έκθεση που διοργανώνεται ανά διετία υπό την αιγίδα της ΕΕΕ. Από το 1969, τα Ποσειδώνια έχουν καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις δικτύωσης της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας και του ναυτιλιακού πλέγματος (cluster), προσελκύοντας τις σημαντικότερες προσωπικότητες της βιομηχανίας και αποτελώντας ένα μοναδικό επιχειρηματικό φόρουμ για Έλληνες και διεθνείς πλοιοκτήτες. Η επόμενη έκθεση των Ποσειδωνίων πραγματοποιείται στις 4-8/6/2018 στην Αθήνα.

Μέσα στη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση, οι Έλληνες πλοιοκτήτες ανέλαβαν τα τελευταία χρόνια πολλές πρωτοβουλίες κοινωνικής ευθύνης σε ολόκληρη τη χώρα, με αποκορύφωμα το 2016 την ίδρυση της Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού «ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ». Σκοπός της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ είναι να συμβάλει στην ελληνική κοινωνία υποστηρίζοντας προγράμματα και δραστηριότητες κοινωνικής πρόνοιας για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και έργα δημόσιου ενδιαφέροντος, μέσω της παροχής ανθρωπιστικής και φιλανθρωπικής βοήθειας. Η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ αποτελεί ένα σταθερό σημείο αναφοράς για τη συλλογική κοινωνική συνεισφορά της ναυτιλιακής κοινότητας και της πολύπλευρης συμβολής της ελληνικής ναυτιλίας στη δημόσια ζωή.