το προφιλ της Ενωσεως Ελληνων Εφοπλιστων

Από το 1916, η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) εκπροσωπεί τα ελληνόκτητα εμπορικά πλοία άνω των 3.000 gt υπό ελληνική και άλλες σημαίες. Τα μέλη της αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους κυρίως στον τομέα μεταφορών μπαλκ / τραμπ (δηλαδή, πλοία φορτηγά, δεξαμενόπλοια, πλοία LPG/LNG) και δευτερευόντως στον τομέα τακτικών γραμμών με πλοία εμπορευματοκιβωτίων που ναυλώνονται κυρίως από τους μεγάλους επιχειρηματίες τακτικών γραμμών. Η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνόκτητων πλοίων απασχολείται σε μεταφορές φορτίων μεταξύ τρίτων χωρών (cross trading). Ως διεθνής εκπρόσωπος της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας, η ΕΕΕ επιδιώκει την προώθηση ισορροπημένων και ρεαλιστικών θέσεων στους διεθνείς οργανισμούς.

Η ΕΕΕ είναι μέλος της Ενώσεως Ευρωπαϊκών Εφοπλιστικών Ενώσεων (ECSA) και του Διεθνούς Ναυτικού Επιμελητηρίου (ICS) και εκπροσωπείται στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (ΟΚΕ). Διατηρεί στενή συνεργασία με την INTERTANKO, την INTERCARGO και τη BIMCO. Παρακολουθεί τις εξελίξεις στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ), στον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας (ILO), στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD), στο Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC), στο Διεθνές Ναυτιλιακό Γραφείο (IMB) – Κέντρο Αναφοράς Περιστατικών Πειρατείας, καθώς και στις ΗΠΑ, μέσω μονίμου αντιπροσώπου της στην Ουάσινγκτον. Η ΕΕΕ διατηρεί μακροχρόνια σχέση στενής συνεργασίας με το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΝΕΕ), την Ελληνική Επιτροπή Ναυτιλιακής Συνεργασίας (GSCC) του Λονδίνου, καθώς και τη HELMEPA (Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος).

Η ΕΕΕ διατηρεί έναν χρήσιμο διάλογο με τη Διεθνή Ένωση Νηογνωμόνων (IACS) και τους νηογνώμονες-μέλη του. Επίσης η ΕΕΕ παραδοσιακά έχει διμερείς συναντήσεις με εθνικές εφοπλιστικές ενώσεις.

Η Ναυτιλιακή Έκθεση των Ποσειδωνίων διοργανώνεται ανά διετία υπό την αιγίδα της ΕΕΕ. Το 2016 τα Ποσειδώνια (6-10/6/2016), με ρεκόρ συμμετοχών από εκθέτες, κρατικές αντιπροσωπείες, ενδιαφερόμενες οργανώσεις και επισκέπτες, πρόβαλαν ακόμα μία φορά την εικόνα της Ελλάδας ως ηγέτιδας ναυτιλιακής χώρας παρά τη σοβαρή οικονομική κρίση και επιβεβαίωσαν τη σημασία του ναυτιλιακού πλέγματός της σε παγκόσμια κλίμακα. 

Σε εθνικό επίπεδο, η ΕΕΕ συνεργάζεται με τις ελληνικές αρχές, ειδικά με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και με τις ναυτεργατικές οργανώσεις σχετικά με την ανταγωνιστικότητα του εθνικού νηολογίου, την προσέλκυση στο ναυτικό επάγγελμα και τη ναυτική εκπαίδευση.

Τα γραφεία της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών στεγάζονται από το καλοκαίρι του 1979 στον δεύτερο όροφο του μεγάρου της Ακτής Μιαούλη 85 και Φλέσσα 2, στο λιμάνι του Πειραιά.