Ναυτιλία: H Kινητήριος Δύναμη του Παγκόσμιου Εμπορίου και της Οικονομίας

Οι θαλάσσιες μεταφορές αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του παγκόσμιου εμπορίου, καθώς σχεδόν το 90% των εμπορευμάτων μεταφέρονται δια θαλάσσης. Η διαβίωση δισεκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως εξαρτάται από την ομαλή λειτουργία της ναυτιλίας, η οποία προσφέρει μια αναντικατάστατη υπηρεσία.

Η ναυτιλία είναι ζωτικής σημασίας για την ευημερία όλων των πολιτών του κόσμου, διασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων, την παροχή της συντριπτικής πλειονότητας βασικών αγαθών, ενεργειακών προϊόντων και πρώτων υλών (Figure 1).

Ειδικά, όσον αφορά στο μεταφορικό έργο (σε τονο-μίλια), ο τομέας της bulk/tramp ναυτιλίας αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 85% των υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών παγκοσμίως (Figure 2). Η ναυτιλία είναι η κινητήριος δύναμη του παγκόσμιου εμπορίου και συμβάλλει στην παγκόσμια συνεργασία, επιτρέποντας στις κοινωνίες να ωφελούνται αμοιβαία. Η ναυτιλία συνδέει χώρες, οικονομίες και ανθρώπους.

Η ναυτιλία είναι το πιο ενεργειακά αποδοτικό, αλλά και ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μεταφοράς. Οι εκπομπές CO2 από τα πλοία εκτιμάται ότι κυμαίνονται μεταξύ 1,8%1 και 2,3% των παγκόσμιων εκπομπών2, εμφανίζοντας παράλληλα πτωτική τάση (Figure 3).

Τα τελευταία 50 χρόνια, αν και σημειώθηκε μεγάλη αύξηση του θαλάσσιου εμπορίου, δεν υπήρξε αντίστοιχα σημαντική αύξηση των εκπομπών CO2 από τη ναυτιλία (Figure 4).

1. Crippa et. al, CO2 emissions of all world countries - JRC/IEA/PBL 2022 Report, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2022, p.12

2. International Energy Agency, World Energy Outlook 2022 Free Dataset, January 2023