Η ΕΕΕ καλωσορίζει τα αποτελέσματα της 73ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού που απαιτούν την περαιτέρω εξέταση των θεμάτων για ομαλή, ασφαλή και συνεπή εφαρμογή των νέων ορίων θείου στα ναυτιλιακά καύσιμα

Πειραιάς, 29.10.2018

H Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών (EEΕ) καλωσορίζει την απόφαση της 73ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος (MEPC 73) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (UN ΙΜΟ) (Λονδίνο, 22-26/10/2018) να εξετάσει και να αντιμετωπίσει τις σοβαρές επιπτώσεις στην ασφάλεια καθώς και τις σχετικές προκλήσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του νέου ορίου 0,5% περιεκτικότητας σε θείο στα ναυτιλιακά καύσιμα από την 1/1/2020.
Η MEPC 73 με απόφασή της προώθησε προς εξέταση τις ήδη καταγεγραμμένες ανησυχίες για την ασφάλεια των νέων ναυτιλιακών καυσίμων στην Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας του Οργανισμού (MSC 100) του Δεκεμβρίου 2018, η οποία τώρα καλείται να ασχοληθεί με όλα αυτά τα ευαίσθητα και σημαντικά τεχνικά ζητήματα. Η MEPC 73, επίσης, αναγνώρισε τη βασιμότητα των επιχειρημάτων της ναυτιλιακής βιομηχανίας και μεγάλων νηολογίων, σύμφωνα με τα οποία ζητείται η ρητή αναφορά στοιχείων που αφορούν στη συνεπή εφαρμογή του νέου κανονισμού και προσκάλεσε την υποβολή επιπρόσθετων συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωσή της.
«Μας ικανοποιεί το γεγονός ότι τα θέματα ασφάλειας για τη μετάβαση στα αποθειωμένα ναυτιλιακά καύσιμα αναγνωρίζονται και θα εξετασθούν στο πλαίσιο του UΝ ΙΜΟ και του προγράμματος των εργασιών του. Η ΕΕΕ έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι αυτό είναι αναγκαίο και ότι σε κάθε περίπτωση η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι της απλής, τυπικής συμμόρφωσης», ανέφερε ο Πρόεδρος της ΕΕΕ κ. Θεόδωρος Βενιάμης.
Η ΕΕΕ υποστηρίζει σθεναρά το έργο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, ως το μοναδικό αρμόδιο διεθνές όργανο για τη ρύθμιση της ναυτιλίας παγκοσμίως, που διασφαλίζει την ομαλή εφαρμογή κατάλληλων και αποτελεσματικών κανονισμών προς όφελος του περιβάλλοντος και της βιωσιμότητας της ναυτιλιακής βιομηχανίας, θέτοντας την ασφάλεια στη θάλασσα ως ύψιστη προτεραιότητα.

«Προσβλέπουμε στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών για μια βελτιωμένη διαδικασία εφαρμογής του κανονισμού για τα νέα ναυτιλιακά καύσιμα από το 2020, η οποία θα προσφέρει ασφαλιστικές δικλείδες σε σχέση με τα θέματα που ήδη έχουν εντοπισθεί και σχετίζονται με την ασφάλεια και τη λειτουργία των πλοίων και δε θα επιβαρύνει πλοία και πληρώματα με μη ρεαλιστικές και δυσανάλογες ευθύνες και υποχρεώσεις», συνέχισε ο κ. Βενιάμης.
Η ανάγκη μιας συστηματικής και βελτιωμένης διαδικασίας εφαρμογής έλαβε ισχυρή υποστήριξη από σημαντικά Kράτη Mέλη του UN IMO, παρά την αντίθεση ορισμένων μερών που φαίνεται να ενδιαφέρονται περισσότερο για την τυπική συμμόρφωση παρά για την πραγματική προστασία του περιβάλλοντος.
«Είναι σημαντικό να μην αποθαρρύνονται οι εργασίες του UN ΙΜΟ για μια βελτιωμένη διαδικασία εφαρμογής από εμπορικές παραμέτρους που αντιτίθενται σε αυτήν, με το επιχείρημα ότι δήθεν καθυστερούνται μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος. Η παράβλεψη των πραγματικών προκλήσεων που μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρή απειλή για τα πληρώματα και τα πλοία και κατ’ επέκταση για το θαλάσσιο περιβάλλον δεν μπορεί να προβάλλεται σε καμία περίπτωση ως υπεύθυνη στάση», κατέληξε ο κ. Βενιάμης.