Ιστορια της Ενωσεως Ελληνων Εφοπλιστων

Τα 262 εκλεγέντα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων της ΕΕΕ (1916 - 2025)
(Σε παρένθεση η συμμετοχή του καθενός στα 54 Διοικητικά Συμβούλια)

ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ I.
(51, 52, 53)

ΑΓΓΕΛIΚΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝIΟΣ I.
(38, 39, 40, 41, 42, 43)

ΑΓΓΕΛIΚΟΥΣΗΣ IΩΑΝΝΗΣ Α.
(44, 48, 49, 50, 51, 52, 53)

ΑΓΓΕΛIΚΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ Ι.
(54)

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.
(52, 53, 54)

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.
(51)

ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ ΘΕΜIΣΤΟΚΛΗΣ Α.
(43)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡIΔΩΝ Γ.
(45, 46, 47, 48)

ΑΛΕΞΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝIΟΣ I.
(11)

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ Φ.
(7, 8, 9, 10)

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ Γ.
(25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37)

ΒΑΡΔIΝΟΓIΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ I.
(38, 39)

ΒΑΤΗΣ ΘΕΟΦIΛΟΣ I.
(43, 44)

ΒΑΦΕΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ν.
(53)

ΒΑΦΕIΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤIΟΣ Δ.
(1)

ΒΕΝIΑΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ε.
(43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53)

ΒΕΝIΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ.
(53, 54)

ΒΕΝIΖΕΛΟΣ ΚΥΡIΑΚΟΣ Ε.
(11, 12, 13, 14, 15)

ΒΕΡΓΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Χ.
(22)

ΒΕΡΓΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ Χ.
(29, 30, 31, 32)

ΒΕΡΝIΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν.
(25, 26, 27)

ΒΕΡΝIΚΟΣ ΒΑΣIΛΕIΟΣ Σ.
(18, 19, 20, 21, 22, 23, 24)

ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡIΣΤΟΤΕΛΗΣ Γ.
(4, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)

ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡIΟΣ Κ.
(6)

ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝIΚΟΛΑΟΣ ΣΤ.
(32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40)

ΒΟΓIΑΖIΔΗΣ ΛΕΩΝIΔΑΣ Θ.
(6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)

ΒΟΓIΑΖIΔΗΣ ΝIΚΟΛΑΟΣ Δ.
(12, 13, 14)

ΓΕΜΕΛΟΣ IΩΑΝΝΗΣ Κ.
(37)

ΓΕΩΡΓIΛΗΣ ΠΑΝΑΓIΩΤΗΣ Σ.
(16, 17, 18, 19, 20)

ΓIΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ.
(1, 6)

ΓIΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ ΑΝΤ.
(19, 20, 21, 22, 23, 24)

ΓIΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΑΝΤ.
(16, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 30)

ΓIΟΥΡΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.
(54)

ΓΚΟΥΜΑΣ ΕΥΤΥΧIΟΣ I.
(30)

ΓΚΟΥΜΑΣ IΩΑΝΝΗΣ ΓΚ.
(40, 41, 42, 43, 44, 45)

ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν.
(38, 39)

ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣIΛΕIΟΣ I.
(8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35)

ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ ΒΑΣIΛΕIΟΣ Π.
(36, 38, 39, 40, 41)

ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ ΕΠΑΜΕIΝΩΝΔΑΣ Λ.
(10, 11)

ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ IΩΑΝΝΗΣ Β.
(42, 43, 44, 45, 46)

ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ IΩΑΝΝΗΣ Ν.
(30, 31, 32, 33, 34, 35, 36)

ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ Ι.
(47, 48)

ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ ΝIΚΟΛΑΟΣ Π.
(30, 31, 32, 33, 34, 35)

ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Ν.
(42, 44)

ΓΟΥΡΔΟΜIΧΑΛΗΣ ΣΤΑΘΗΣ Γ.
(37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44)

ΓΡΑΤΣΟΣ ΑΛΚIΜΟΣ Γ.
(25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36)

ΓΡΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ Α.
(44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52)

ΓΡΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ Δ.
(2, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

ΓΡΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Γ.
(19, 20)

ΓΡΑΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ.
(16, 17, 18, 40)

ΓΡΕΓΟΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ I.
(6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)

ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ Δ.
(47, 48, 49, 50, 51, 52)

ΔΑΜΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ I.
(17)

ΔΑΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ I.
(20)

ΔΗΜΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝIΟΣ Δ.
(25, 26, 27, 28, 29, 30, 31)

ΔΗΜΗΤΡIΑΔΗΣ –ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝIΔΑΣ ΤΟΥ Ι.
(46, 47, 48, 49, 50)

ΔIΑΚΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ Ε.
(19, 20, 21, 22, 23, 24)

ΔΟΜΕΣΤIΝΗΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ I.
(1,2)

ΔΡΑΓΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π.
(52, 53, 54)

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ Κ.
(47)

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ Μ.
(36, 37, 40, 41, 42, 43, 44)

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.
(40, 41, 42, 43, 44, 45, 46)

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ Γ.
(45, 46, 47, 48)

ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ Κ.
(3, 9, 10, 11, 12, 13, 14)

ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΕΚΤΩΡ Κ.
(23, 24, 25, 26, 27, 28, 29)

ΕΜΠΕIΡIΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Μ.
(17)

ΕΜΠΕIΡIΚΟΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ ΜIΛΤ.
(2,4,6,7,8,9,10,11,12)

ΕΜΠΕIΡIΚΟΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ Ν.
(20)

ΕΜΠΕIΡIΚΟΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ ΣΤ.
(17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33)

ΕΜΠΕIΡIΚΟΣ ΕΠΑΜΕIΝΩΝΔΑΣ Γ.
(46, 47,48, 49)

ΕΜΠΕIΡIΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠ.
(14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24)

ΕΜΠΕIΡIΚΟΣ ΛΕΩΝIΔΑΣ Α.
(1, 2, 3, 4, 5)

ΕΜΠΕIΡIΚΟΣ ΜΑΡΗΣ Α.
(6, 13, 22)

ΕΜΠΕIΡIΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤIΟΣ Γ.
(6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)

ΕΜΠΕIΡIΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤIΟΣ Ν.
(33, 34, 35, 36, 38)

ΕΠIΦΑΝIΑΔΗΣ ΝIΚΟΛΑΟΣ Δ.
(38, 39, 40, 41)

ΕΥΘΥΜIΟΥ ΝIΚΟΛΑΟΣ Δ.
(41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50)

ΕΥΣΤΑΘIΟΥ ΝIΚΟΛΑΟΣ Μ.
(16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)

ΕΥΣΤΑΘIΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.
(54)

ΖΑΝΝΑΡΑΣ IΩΑΝΝΗΣ Δ.
(35)

ΗΣΑIΑΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ
(2)

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ Π.
(47, 48, 49, 50, 51, 52, 53)

IΩΑΝΝIΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ I.
(44, 45, 46)

IΩΣΗΦΟΓΛΟΥ ΟΜΗΡΟΣ
(7)

IΩΣΗΦΟΓΛΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
(1)

ΚΑIΡΗΣ ΝIΚΟΛΑΟΣ Γ.
(45, 46)

ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ.
(7, 8)

ΚΑΛΛIΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡIΟΣ Π.
(39, 40, 41)

ΚΑΛΛIΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡIΚΛΗΣ Γ.
(9, 10, 11, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37)

ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΛΕΩΝIΔΑΣ Ζ.
(7, 8, 9)

ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Φ.
(45, 46, 47, 48, 49, 50, 51)

ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Χ.
(53, 54)

ΚΑΠΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.
(7)

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ ΑΡIΣΤΟΜΕΝΗΣ Μ.
(37, 38, 39, 40, 41, 44)

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ ΜIΧΑΗΛ Α.
(36)

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.
(54)

ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗ ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ Ι.
(52)

ΚΑΡΝΕΣΗ ΜΑΡΙΑ N.
(51)

ΚΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΣΙΔ.
(51, 52, 53, 54)

ΚΑΡΡΑΣ IΩΑΝΝΗΣ Κ.
(30, 31, 32, 33, 34, 35, 37)

ΚΑΡΡΑΣ IΩΑΝΝΗΣ Μ.
(34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 46)

ΚΑΡΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ I.
(38, 39, 40, 41)

ΚΑΡΡΑΣ ΜIΧΑΗΛ I.
(14, 23, 24)

ΚΑΣΤΑΝΟΣ ΣΤΥΛIΑΝΟΣ ΑΝΤ.
(15)

ΚΕΡΤΣΙΚΩΦ ΕΡΡΙΚΟΣ ΤΟΥ Β.
(47)

ΚΕΡΤΣΙΚΩΦ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ Ε.
(50)

ΚΟΛΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤ.
(51, 52, 53)

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΜIΝΩΣ I.
(36)

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ε.
(40, 41, 42, 44, 45)

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Λ.
(23, 24)

ΚΟΡΚΟΔΕIΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡIΟΣ I.
(4, 10, 11, 12, 13, 14)

ΚΟΥΛΟΥΘΡΟΣ ΑΝΤΩΝIΟΣ Μ.
(15)

ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ Η.
(13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)

ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΝΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Η.
(25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36)

ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΝΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘIΟΣ-IΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ Μ.
(46, 47)

ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΝΟΥ
(48, 49)

ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΝΤΗΣ IΩΑΝΝΗΣ Η.
(37, 38, 39, 40)

ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣIΟΣ Ν.
(2, 18, 19, 24)

ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΓΚIΚΑΣ Ν.
(4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22)

ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ I.
(41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52)

ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ.
(53, 54)

ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΟΣ ΝIΚΟΛΑΟΣ Σ.
(18, 19)

ΚΟΥΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ Δ.
(49, 50, 51, 52, 53, 54)

ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(48)

ΚΟΥΤΣΗΣ IΩΑΝΝΗΣ Γ.
(1)

ΚΥΡIΑΚIΔΗΣ ΝIΚΟΛΑΟΣ Γ.
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17)

ΚΥΡIΑΚIΔΗΣ ΠΕΡIΑΝΔΡΟΣ Ν.
(22, 23, 24)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣIΛΕIΟΣ Κ.
(43, 44, 45, 46, 47)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ Κ.
(48)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ Β.
(49, 50, 51, 52, 53, 54)

ΛΑIΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Γ.
(25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36)

ΛΑΙΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Θ.Ν.
(51, 52, 53, 54)

ΛΑIΜΟΣ ΓIΩΡΓΗΣ ΧΡ.
(16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34)

ΛΑIΜΟΣ ΝIΚΟΛΑΟΣ ΣΠ.
(38, 39, 46, 47)

ΛΑΝΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ Ζ.
(38, 39, 40, 41, 42, 43)

ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ.
(49, 50, 51, 52, 53)

ΛΕΚΑΝIΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ.
(46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54)

ΛΕΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ.
(30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44)

ΛΕΜΟΣ ΛΕΩΝ ΧΡ.
(39, 43)

ΛΕΜΟΣ ΜIΧΑΗΛ Κ.
(45)

ΛΕΝΤΑΚΗΣ ΜIΧΑΗΛ
(32, 33, 34, 35, 36, 37, 38)

ΛΕΩΝIΔΑΣ IΩΑΝΝΗΣ
(1)

ΛIΒΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ Π.
(37, 40, 41, 42)

ΛIΒΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ ΣΤ.
(32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54)

ΛIΒΑΝΟΣ ΜIΧΑΗΛ Γ.
(16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)

ΛIΒΑΝΟΣ ΝIΚΟΛΑΟΣ Γ.
(6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24)

ΛIΒΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Γ.
(25, 26, 27, 28, 29, 30, 31)

ΛIΓΝΟΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ
(23, 24, 25, 26, 27, 28)

ΛΟΥΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ Γ.
(25, 26, 27, 28)

ΛΥΚIΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝIΚΟΛΑΟΣ Δ.
(3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29)

ΛΥΚIΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ Ν.
(30, 31, 32)

ΛΥΚIΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤIΟΣ Π.
(33, 34, 35, 36)

ΛΥΡΑΣ IΩΑΝΝΗΣ Κ.
(40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54)

ΛΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ I.
(29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36)

ΛΩΣ ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Κ.
(36, 37)

ΛΩΣ ΜΑΤΘΑIΟΣ Δ.
(40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53)

ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ I.
(4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17)

ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΔIΟΝΥΣIΟΣ Κ.
(18, 19, 20, 21, 22, 23, 24)

ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ I.
(1, 2, 3)

ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι.
(51, 52, 53)

ΜΑΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣIΟΣ Σ.
(9, 10, 11, 12, 14)

ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
(48)

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ
(49, 50, 54)

ΜΑΡΤIΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣIΟΣ I.
(39, 40, 41, 42)

ΜΑΡΤIΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ I.
(43, 48, 49)

ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ Ι.
(50, 51, 52, 53)

ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ.
(54)

ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ Π.
(47, 48)

ΜΕΤΑΞΑΣ ΝIΚΟΛΑΟΣ Β.
(6)

ΜIΧΑΛIΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Θ.
(1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28)

ΜIΧΑΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ν.
(9, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 24)

ΜΠΑΣIΑΣ -ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΘΑΝΟΣ Ε.
(1)

ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡ.
(52)

ΝIΑΡΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ.
(29, 30, 31, 38)

ΝIΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓIΟΣ Ν.
(3, 5, 6, 7)

ΝIΚΟΛΑΟΥ ΝIΚΟΛΑΟΣ Γ.
(17, 18, 19, 20, 21, 22)

ΝΟΜIΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Λ.
(43)

ΝΟΜIΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ν.
(15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34)

ΝΟΜIΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ν.(ΝΕΩΤΕΡΟΣ)
(46)

ΝΟΜIΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΑΝ.
(45, 46, 47, 53, 54)

ΝΟΜIΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Π.
(16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35)

ΝΟΜIΚΟΣ ΝIΚΟΛΑΟΣ Λ.
(37, 38, 39, 40, 41)

ΝΟΜIΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Μ.
(20)

ΝΤΑIΦΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.
(38, 39, 40, 41, 42, 43)

ΞΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
(49, 50, 51, 52, 53, 54)

ΞΥΛΑΣ ΜIΧΑΗΛ Μ.
(37)

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡ.
(51, 52, 53, 54)

ΠΑΛΗΟΣ ΑΝΤΩΝIΟΣ Π.
(1, 2)

ΠΑΛΗΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Π.
(6, 7)

ΠΑΛΗΟΣ ΣIΜΕΩΝ Π.
(44, 45)

ΠΑΛΗΟΥ ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ Σ.
(54)

ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ ΝIΚΟΛΑΟΣ Π.
(1, 2, 3, 5)

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡIΟΣ
(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

ΠΑΠΑΓIΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣIΟΣ ΤΟΥ Β.
(46 , 47, 48, 49, 50, 51, 52)

ΠΑΠΑΓIΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ Α.
(53, 54)

ΠΑΠΑΛIΟΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ Ν.
(38, 39, 40)

ΠΑΠΑΛIΟΣ ΝIΚΟΛΑΟΣ Δ.
(37)

ΠΑΠΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ ΑΝΤ.
(43, 44)

ΠΑΠΠΑΔΑΚΗΣ ΝIΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤ.
(38, 47, 48, 49, 50)

ΠΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π.
(54)

ΠΑΤΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ ΔΗΜ.
(45, 48)

ΠΑΤΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ Μ.
(43, 44, 45)

ΠΑΤΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡIΟΣ Γ.
(40, 41, 42, 43)

ΠΑΤΕΡΑΣ ΔIΑΜΑΝΤΗΣ Κ.
(45, 46)

ΠΑΤΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔIΑΜ.
(28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37)

ΠΑΤΙΤΣΑΣ ΛΕΩΝ ΤΟΥ ΣΠ.
(50)

ΠΕΖΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
(29)

ΠΕΡΑΤIΚΟΣ ΜIΧΑΗΛ Κ.
(37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45)

ΠΕΤΡΟΥΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.
(16)

ΠΕΤΣΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
(7, 8, 9)

ΠΝΕΥΜΑΤIΚΟΣ ΜIΧΑΗΛ I.
(10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34)

ΠΟΛΕΜΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤIΟΣ ΤΟΥ Λ.
(44)

ΠΟΛΕΜΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Μ.
(42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51)

ΠΟΤΑΜIΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣIΟΣ Γ.
(25, 26, 27, 28, 29)

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ Ι.
(50, 51)

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ Ι.
(47, 48, 49, 50)

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ Γ.
(52, 53, 54)

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΠΑΥΛΟΣ I.
(23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31)

ΡΟΣΟΛIΜΟΣ ΒΑΣIΛΕIΟΣ Σ.
(25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36)

ΡΟΥΣΣΟΣ ΝIΚΗΤΑΣ Π.
(2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10)

ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΡIΣ Ι.
(1, 6)

ΣΑΛIΑΡΗΣ IΩΑΝΝΗΣ Χ.
(12)

ΣΑΛIΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Χ.
(1, 3, 6)

ΣΑΛIΑΡΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ Χ.
(4, 6, 7, 13)

ΣΑΡΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Δ.
(54)

ΣΑΡΛΗΣ ΜIΧΑΗΛ Χ.
(46)

ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
(1)

ΣΟΥΤΟΣ ΝIΚΟΛΑΟΣ Α.
(39, 40)

ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝIΟΣ Δ.
(1, 8, 13)

ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣIΜΟΣ ΝIΚ.
(15)

ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΔIΟΝΥΣIΟΣ Δ.
(6, 7, 8)

ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ν.
(38, 39, 40, 41, 42)

ΣΥΝΟΔIΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Π.
(23, 24)

ΣΥΝΟΔIΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Π.
(20, 21, 22)

ΤΕΡΓIΑΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Λ.
(22, 23, 24)

ΤΡΑΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ (ΜΕΛΙΝΑ) ΤΟΥ Ν.
(49, 50, 51, 52, 53, 54)

ΤΣΑΒΛIΡΗΣ ΝIΚΟΛΑΟΣ Α.
(42)

ΤΣΑΚIΡΗΣ ΑΛΦΡΕΔΟΣ Σ.
(18, 19, 20)

ΤΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ Π.
(47, 48, 49, 50, 51)

ΤΣΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓIΩΤΗΣ Ν.
(40, 41, 42, 43, 44, 45, 46)

ΤΣIΡΟΠIΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ.
(6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)

ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι.
(52, 53, 54)

ΦΑΦΑΛIΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ.
(40, 41, 42, 43, 44, 45)

ΦΑΦΑΛIΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Σ.
(46, 47, 48, 49, 50, 51)

ΦΑΦΑΛIΟΣ ΠΑΝΑΓIΩΤΗΣ Σ.
(33, 34, 35, 36, 37)

ΦΟΥΣΤΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ Μ.
(41, 42, 43, 44, 45)

ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ ΜΑΡΙΑ Α.
(54)

ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ν.
(52, 53)

ΦΩΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ I.
(4)

ΧΑΛΚΟΥΣΗΣ ΑΧIΛΛΕΑΣ Π.
(37, 38, 39, 40, 41, 42)

ΧΑΝΔΡΗΣ ΑΝΤΩΝIΟΣ I.
(37, 38, 39, 40)

ΧΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡIΟΣ I.
(25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36)

ΧΑΝΔΡΗΣ IΩΑΝΝΗΣ Δ.
(8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)

ΧΑΝΔΡΗΣ ΜIΧΑΗΛ Δ.
(43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54)

ΧΑΝIΔΗΣ ΒΑΣIΛΕIΟΣ
(37)

ΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ IΩΑΝΝΗΣ
(1, 2, 3,4, 5)

ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡIΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡIΟΣ Β.
(41, 42, 43)

ΧΑΤΖΗΛIΑΣ ΗΛIΑΣ Ε.
(4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24)

ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΑΣ IΩΑΝΝΗΣ ΑΔ.
(38)

ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΑΣ IΩΑΝΝΗΣ Κ.
(8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36)

ΧΑΤΖΗΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΣ ΤΟΥ Β.
(49)

ΩΝΑΣΗ ΧΡIΣΤIΝΑ ΑΡIΣΤ.
(41, 42, 43)