Η ΕΕΕ αναμένει τη δέσμη μέτρων για το Κλίμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δηλώνει ότι θα συνδράμει εποικοδομητικά στους στόχους της

Πειραιάς, 6.7.2021 

Η ΕΕΕ αναμένει τη δέσμη μέτρων για το Κλίμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δηλώνει ότι θα συνδράμει εποικοδομητικά στους στόχους της

Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αναφορικά με την διαμορφούμενη περιβαλλοντική της ατζέντα και, συγκεκριμένα, τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (EU Green Deal), οι οποίες αναμένεται να ανακοινωθούν στις 14 Ιουλίου 2021.

Αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και της τεχνολογικής προόδου, η ΕΕΕ, αντιπροσωπεύοντας θεσμικά το 58% της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, συμμετείχε ενεργά με ουσιαστικές παρεμβάσεις της στις δημόσιες διαβουλεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρέχοντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία της για την επόμενη μέρα της ναυτιλίας και συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση των απόψεων και θέσεων της ναυτιλιακής βιομηχανίας στις σχετικές συζητήσεις.

Εκπροσωπώντας έναν από τους ασφαλέστερους, νεότερους και τεχνολογικά πιο εξελιγμένους στόλους στον κόσμο, η ΕΕΕ είναι σταθερά προσηλωμένη στην προστασία του περιβάλλοντος και στην απεξάρτηση της ναυτιλίας από τον άνθρακα. Προς το σκοπό αυτό, προωθεί φιλόδοξες αλλά και ταυτόχρονα εφικτές λύσεις, οι οποίες όχι μόνο εγγυώνται την ουσιαστική βελτίωση του αποτυπώματος άνθρακα της βιομηχανίας, αλλά εξασφαλίζουν και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του στρατηγικού αυτού τομέα με τα πολλαπλά οφέλη του για την ΕΕ και τους πολίτες της.

«Διασφαλίζουμε ότι η ναυτιλία συνεχίζει να είναι μεταξύ των πρωταγωνιστών στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και είμαστε έτοιμοι να συνεισφέρουμε εποικοδομητικά προς τον σκοπό αυτό στο πλαίσιο της επικείμενης ανακοίνωσης της δέσμης μέτρων για το κλίμα “Fit for 55” από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», δήλωσε ο Πρόεδρος της EEE, κ. Θεόδωρος Βενιάμης. «Πρέπει, όμως, να είμαστε ρεαλιστές. Οι πλοιοκτήτες δεν ελέγχουν την βιομηχανία της κατασκευής πλοίων και ναυτικών μηχανών ούτε την παραγωγή ναυτιλιακών καυσίμων. Επιπλέον, αυτοί που ελέγχουν την εμπορική λειτουργία των πλοίων συμπεριλαμβανομένης της αγοράς του καυσίμου είναι κατά κανόνα, οι ναυλωτές και όχι οι πλοιοκτήτες. Ως εκ τούτου, οι ναυλωτές είναι αυτοί που επηρεάζουν καθοριστικά το αποτύπωμα άνθρακα των πλοίων. Είναι, λοιπόν, εξαιρετικά σημαντικό οι ιθύνοντες να αναγνωρίσουν ποια είναι η ευθύνη του καθενός εκ των διαφόρων εμπλεκομένων μερών σε ό,τι αφορά την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας και να προβλέψουν σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις».

Σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι εντός της  τρέχουσας δεκαετίας δεν αναμένεται να είναι διαθέσιμα μη ορυκτά καύσιμα σε επαρκείς ποσότητες, απαιτούνται τεράστιες προσπάθειες Έρευνας και Ανάπτυξης νέων καυσίμων και τεχνολογιών, στις οποίες η διεθνής ναυτιλιακή βιομηχανία έχει δηλώσει δημοσίως την προθυμία της να συνεισφέρει, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υλοποιήσει μόνη της.

Η ποντοπόρος ναυτιλία ως διεθνής βιομηχανία, αποτελούμενη από μεγάλο αριθμό ιδιωτικών, μικρομεσαίων εταιρειών, που δραστηριοποιούνται διαρκώς στις μεταφορές φορτίων μεταξύ τρίτων χωρών, σε πολλές διαφορετικές δικαιοδοσίες, απαιτεί διεθνείς λύσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ατυχώς προτίμησε να αναλάβει περιφερειακές νομοθετικές πρωτοβουλίες, αντί να επιδιώξει τους θεμιτούς στόχους της στα διεθνή fora.  

«Ελπίζουμε ειλικρινά ότι οι επικείμενες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν θα υπονομεύσουν την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής βιομηχανίας που ελέγχει το 40% του παγκόσμιου ποντοπόρου στόλου», κατέληξε ο κ. Βενιάμης.