Η ΕΕΕ χαιρετίζει την πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού για ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Ερευνών για Εναλλακτικά Ναυτιλιακά Καύσιμα και Τεχνολογίες και δηλώνει την ετοιμότητά της να συνδράμει στην πρωτοβουλία αυτή

Πειραιάς, 20.10.2021

Η ΕΕΕ χαιρετίζει την πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού για ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Ερευνών για Εναλλακτικά Ναυτιλιακά Καύσιμα και Τεχνολογίες και δηλώνει την ετοιμότητά της να συνδράμει στην πρωτοβουλία αυτή.

Η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) χαιρετίζει την επίκαιρη πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, να προτείνει τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κέντρου Ερευνών για Εναλλακτικά Ναυτιλιακά Καύσιμα και Τεχνολογίες για την απανθρακοποίηση του ναυτιλιακού κλάδου.

«Στηρίζουμε την πρόταση του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία ενός Ερευνητικού Κέντρου Εναλλακτικών Ναυτιλιακών Καυσίμων και Τεχνολογιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τη ναυτιλιακή της τεχνογνωσία, τη μακροχρόνια εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση, η Ελλάδα, ως πρώτη ναυτιλιακή χώρα παγκοσμίως, μπορεί να συνδράμει ουσιαστικά σε αυτόν το σκοπό. Προσδοκούμε τη συνεργασία με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για την προώθηση της ελληνικής πρωτοβουλίας, προκειμένου να υποστηριχθεί η μεγάλη προσπάθεια που απαιτείται για να υπάρξουν πραγματικά περιβαλλοντικά οφέλη παράλληλα με μία βιώσιμη ευρωπαϊκή  ναυτιλία», δήλωσε ο Πρόεδρος της ΕΕΕ, κ. Θεόδωρος Βενιάμης.

Η ΕΕΕ έχει επισημάνει εξ αρχής την έλλειψη ευρέως διαθέσιμης τεχνολογίας που να μπορεί να προσφέρει ουσιαστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (Greenhouse Gas - GHG) από τα πλοία. Χωρίς νέα ναυτιλιακά καύσιμα και συναφείς τεχνολογίες, διαθέσιμα παγκοσμίως, η απεξάρτηση της ναυτιλίας από τον άνθρακα δε θα μπορέσει να επιτευχθεί εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Επιπλέον, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επέκταση του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών της ΕΕ (EU ETS) στη διεθνή ναυτιλία είναι απολύτως αναγκαίο να ευθυγραμμιστεί με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», που συνεπάγεται συμμόρφωση του  commercial operator με τις προβλεπόμενες απαιτήσεις. Η αρχή αυτή αναγνωρίζεται στο πλαίσιο της εν λόγω πρότασης του Έλληνα Πρωθυπουργού προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Εκτιμούμε την αναγνώριση του αναντικατάστατου ρόλου των θαλάσσιων μεταφορών για την ΕΕ και τον πλανήτη γενικότερα και την αναγνώριση της ευθύνης των εμπλεκομένων μερών εκτός ναυτιλιακού κλάδου, όπως παραγωγών και προμηθευτών καυσίμων, ναυλωτών, ναυπηγείων και κατασκευαστών ναυτιλιακών μηχανών, να παρέχουν στη ναυτιλιακή βιομηχανία τα κατάλληλα μέσα για απανθρακοποίηση. Χωρίς την καταλυτική συμβολή τους, ο τομέας της ναυτιλίας θα παραμείνει δέσμιος του άνθρακα και η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του θα απειληθεί σοβαρά», συνέχισε ο κ. Βενιάμης.

«Δηλώνουμε, επίσης, έτοιμοι να συνεργαστούμε με τη διεθνή κοινότητα και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, με τον οποίο η Ελλάδα διατηρεί ισχυρούς συνεκτικούς δεσμούς. Οι Έλληνες εφοπλιστές δεσμεύονται να συνδράμουν στην απεξάρτηση της ναυτιλιακής βιομηχανίας, το ταχύτερο δυνατόν, από τον άνθρακα συνεισφέροντας τα μέγιστα προς αυτήν την κατεύθυνση», τόνισε ο κ. Βενιάμης.