ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΕΕ, εκπροσωπώντας τα συμφέροντα της ελληνόκτητης ναυτιλίας, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον τομέα της ναυτιλιακής πολιτικής, συμμετέχοντας εποικοδομητικά στη διαμόρφωση των συλλογικών θέσεων και των προτάσεων της ναυτιλίας μέσω της ενεργούς συμμετοχής της στους διεθνείς ναυτιλιακούς οργανισμούς. Ειδικότερα, η ναυτιλιακή πολιτική αναφέρεται σε σειρά θεμάτων, όπως το ελεύθερο εμπόριο και η ελεύθερη πρόσβαση στις αγορές, ο κρίσιμος ρόλος των ναυτικών στη διεξαγωγή του θαλάσσιου εμπορίου, η ναυτιλιακή χρηματοδότηση, καθώς και η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα του ναυτιλιακού τομέα.