Ο ανθρώπινος παράγοντας

Οι ναυτικοί αποτελούν την κινητήρια δύναμη της ναυτιλίας. Χωρίς τον απαραίτητο αριθμό καταρτισμένων ναυτικών, ο κλάδος δε μπορεί να προσφέρει τις στρατηγικές του υπηρεσίες. Είναι επομένως αναγκαίο να υπάρξουν συντονισμένες προσπάθειες για τη βελτίωση της εικόνας του ναυτικού επαγγέλματος και με στόχο την προσέγγιση νέων στον κλάδο. 

Επιπλέον, η ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας, με σημαντικές αλλαγές στα συστήματα, τον εξοπλισμό και τις λειτουργίες των πλοίων που επιφέρουν τα εναλλακτικά καύσιμα και οι νέες τεχνολογίες, δε μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς επαρκώς εκπαιδευμένο προσωπικό, τόσο στα πλοία όσο και στην ξηρά. Βασική προϋπόθεση και αρχή θα πρέπει πάντα να είναι η ασφάλεια των ναυτικών, η ασφάλεια στη θάλασσα, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

Η εν εξελίξει αναθεώρηση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Πρότυπα Εκπαίδευσης, Πιστοποίησης και Τήρησης Φυλακών των Ναυτικών (STCW) στον ΙΜΟ λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τις τεχνικές δεξιότητες και ικανότητες των ναυτικών, αλλά και κοινωνικές δεξιότητες και θέματα ευημερίας. Περισσότερες από 100 χώρες έχουν επικυρώσει μέχρι σήμερα τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας, η οποία ρυθμίζει τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας στα πλοία, δείχνοντας ότι η σταθερή αυτή επιδίωξη του κλάδου έχει αποδώσει καρπούς. Και τα δύο αυτά διεθνή εργαλεία υποστηρίζουν ζωτικής σημασίας πρότυπα εργασίας και κατάρτισης. 

Η συντονισμένη δράση για την προσέλκυση νέων στον κλάδο και η επικαιροποίηση του υφιστάμενου παγκόσμιου πλαισίου για την εκπαίδευση των ναυτικών είναι πρωταρχικής σημασίας για τη συνεχή ανάπτυξη της ναυτιλίας, ιδίως κατά την ενεργειακή μετάβασή της.