Ναυτικη Ασφαλεια και Προστασια του Περιβαλλοντος

Η ναυτική ασφάλεια και η προστασία του περιβάλλοντος συναρτάται με την επίδειξη συλλογικής ευθύνης από την πλευρά των κρατών σημαίας, των κρατών λιμένος, πλοιοκτητών, εφοπλιστών, ναυπηγών, ναυτικών, νηογνωμόνων, ασφαλιστών και ναυλωτών. Η ΕΕΕ χαιρετίζει και στηρίζει πλήρως τις προσπάθειες που διασφαλίζουν την ασφάλεια στη θάλασσα και την προώθηση της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος και του ναυτιλιακού τομέα. H ΕΕΕ έχει ηγηθεί η ίδια μιας σειράς από πρωτοβουλίες για την επίτευξη αυτών των στόχων με παγκόσμια αναγνώριση και εφαρμογή, υποστηρίζει την τήρηση των διεθνώς υιοθετημένων κανόνων και εγκεκριμένων προτύπων και διαδικασιών και αντιτάσσεται σε μονομερή και περιφερειακά μέτρα. Τούτο, καθόσον η ναυτιλία αποτελεί διεθνή δραστηριότητα, η οποία έχει ανάγκη από διεθνείς λύσεις και κανονισμούς. Η ναυτιλία προσφέρει μία αναντικατάστατη υπηρεσία στο παγκόσμιο εμπόριο και τον κόσμο και ως εκ τούτου, περιβαλλοντικές ανησυχίες, τις οποίες συμμερίζεται όλη η ανθρωπότητα, θα πρέπει να εξετάζονται υπό το πρίσμα των τεχνολογικών δυνατοτήτων και της βιωσιμότητας της ναυτιλίας. Οι κανονισμοί πρέπει να είναι λειτουργικοί και εκτελεστοί και όχι απλώς φιλόδοξοι, απαιτώντας εξοπλισμό ή προδιαγραφές που δεν είναι ακόμη διαθέσιμες, ή θέτοντας μη ρεαλιστικούς στόχους.

Με βάση τις ανωτέρω αρχές, η ΕΕΕ παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συμμετέχει στη διαμόρφωση των επίσημων θέσεων της ναυτιλίας επί μίας σειράς σχετικών θεμάτων, όπως οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τα πλοία, η μείωση της περιεκτικότητας σε θείο των ναυτιλιακών καυσίμων και η ανακύκλωση πλοίων.