ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ TOY ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η ναυτική ασφάλεια και η προστασία του περιβάλλοντος συναρτάται με την επίδειξη συλλογικής ευθύνης από την πλευρά των κρατών σημαίας, των κρατών λιμένος, καθώς και όλων των εμπλεκόμενων μερών στην εφοδιαστική αλυσίδα, όπως πλοιοκτήτες, ναυτικοί, νηογνώμονες, ασφαλιστές, ναυλωτές, ναυπηγεία, κατασκευαστές μηχανών πλοίων, παραγωγοί και προμηθευτές ναυτιλιακών καυσίμων. Η ΕΕΕ χαιρετίζει και στηρίζει πλήρως τις προσπάθειες που διασφαλίζουν την ασφάλεια στη θάλασσα και την προώθηση της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος και του ναυτιλιακού τομέα.

H ΕΕΕ έχει ηγηθεί η ίδια μιας σειράς από πρωτοβουλίες για την επίτευξη αυτών των στόχων με παγκόσμια αναγνώριση και εφαρμογή, υποστηρίζει την τήρηση των διεθνώς υιοθετημένων κανόνων και εγκεκριμένων προτύπων και διαδικασιών και αντιτάσσεται σε μονομερή και περιφερειακά μέτρα. Τούτο, καθόσον η ναυτιλία αποτελεί διεθνή δραστηριότητα, η οποία έχει ανάγκη από διεθνείς λύσεις και κανονισμούς. Η ναυτιλία προσφέρει μία αναντικατάστατη υπηρεσία στο παγκόσμιο εμπόριο και τον κόσμο και ως εκ τούτου, περιβαλλοντικές ανησυχίες, τις οποίες συμμερίζεται όλη η ανθρωπότητα, θα πρέπει να εξετάζονται υπό το πρίσμα των τεχνολογικών δυνατοτήτων και της βιωσιμότητας της ναυτιλίας. Οι κανονισμοί πρέπει να είναι λειτουργικοί και εφαρμόσιμοι και όχι απλώς φιλόδοξοι, απαιτώντας εξοπλισμό, καύσιμα ή προδιαγραφές που δεν είναι ακόμη διαθέσιμες, ή θέτοντας μη ρεαλιστικούς στόχους.

Με βάση τις ανωτέρω αρχές, η ΕΕΕ παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και συμμετέχει στη διαμόρφωση των επίσημων θέσεων της ναυτιλίας επί μίας σειράς σχετικών θεμάτων, όπως η μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία.