Ο κανονισμός για τον δείκτη CII σε καθεστώς αναθεώρησης

Οι ανησυχίες της ναυτιλιακής κοινότητας σχετικά με τις σοβαρές ατέλειες του μέτρου του Δείκτη Έντασης Άνθρακα (Carbon Intensity Index - CII) είναι ο λόγος για τον οποίο το μέτρο παραμένει υπό αναθεώρηση μέχρι το 2026 κατόπιν συμφωνίας που επιτεύχθηκε στον ΙΜΟ.

Η ΕΕΕ υποστηρίζει πλήρως τον στόχο της αναθεώρησης που είναι να διασφαλιστεί ότι το CII αντανακλά με ακρίβεια την λειτουργική ενεργειακή αποδοτικότητα των πλοίων, παρέχει αποτελεσματικά κίνητρα για την υιοθέτηση μέτρων και στρατηγικών ενεργειακής βελτίωσης των πλοίων και εξασφαλίζει ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των διαφορετικών τομέων της ναυτιλίας.

 Το αναθεωρημένο πλαίσιο CII θα πρέπει να αντανακλά με ακρίβεια την λειτουργική ενεργειακή αποδοτικότητα των πλοίων.