Διεθνής Σύμβαση του Χονγκ Κονγκ: Απαραίτητη η Εφαρμογή Παγκόσμιων Προτύπων Ανακύκλωσης Πλοίων

H ΔΣ του Χονγκ Κονγκ για την Ασφαλή και Περιβαλλοντικά Ορθή Ανακύκλωση Πλοίων (HKC) του IMO θα τεθεί σε ισχύ σε δύο χρόνια μετά από την κύρωσή της στις 26.6.2023 από τις κυβερνήσεις του Μπαγκλαντές και της Λιβερίας.

Υποστηρίζοντας σταθερά την ύπαρξη παγκόσμιων ρυθμίσεων για τον κλάδο, η ΕΕΕ εκφράζει την ικανοποίησή της για το ότι η πολυαναμενόμενη έναρξη ισχύος της HKC γίνεται πλέον πραγματικότητα.

Το επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι η αναθεώρηση του Κανονισμού της ΕΕ για την Ανακύκλωση Πλοίων (EU Ship Recycling Regulation). Αυτό θα βοηθήσει στην άρση περιττών εμποδίων για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου, ενοποιημένου συνόλου προτύπων υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος σε εγκαταστάσεις συμβατές με την HKC ανά τον κόσμο χωρίς να στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός.

Η έναρξη ισχύoς της HKC γίνεται πραγματικότητα. Το επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι η αναθεώρηση του Κανονισμού της ΕΕ για την Ανακύκλωση Πλοίων, προκειμένου να διασφαλιστούν επαρκείς συνθήκες ασφάλειας και προστασίας περιβάλλοντος για την ανακύκλωση πλοίων παγκοσμίως και να αποφευχθούν τα διπλά πρότυπα.